Pravidla pro maratonské štafety

 1. Závodí se podle rozpisu jednotlivých závodů, podle pravidel atletiky a zásad fair play.
 2. Zúčastnit se mohou vytrvalci z celé České republiky i ze zahraničí.
 3. Závody jsou veřejné, a proto se jich mohou zúčastnit i běžci rekreační a neregistrovaní u ČAS. Rozhodující je pouze zdravotní stav.
 4. Každý účastník maratonské štafety startuje na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za svůj zdravotní stav.
 5. Počet členů maratonské štafety je stanoven na čtyři ( 2 muži a 2 ženy nebo 4 muži nebo 4 ženy ). U firemních štafet je nutné, aby všichni členové štafety byli zaměstnanci příslušné firmy, kterou reprezentují.
 6. Každý člen štafety běží pouze jeden úsek dlouhý 5 275 m nebo 10 550 m.
 7. Závodit se bude v těchto kategoriích:
  – pro půlmaraton:
  • smíšené štafety 4 x 5 275 m ( 2 muži a 2 ženy )
  • mužské štafety 4 x 5 275 m ( 4 muži )
  • ženské štafety 4 x 5 275 m ( 4 ženy )
  • firemní štafety 4 x 5 275 m ( 4 muži, 4 ženy nebo 2 muži a 2 ženy )


  – pro maraton:

  • smíšené štafety 4 x 10 550 m ( 2 muži a 2 ženy )
  • mužské štafety 4 x 10 550 m ( 4 muži )
  • ženské štafety 4 x 10 550 m ( 4 ženy )
  • firemní štafety 4 x 10 550 m ( 4 muži, 4 ženy nebo 2 muži a 2 ženy )

 

Hodnocení maratonských štafet

Věcné ceny obdrží první tři štafety v jednotlivých kategoriích.