Startujeme
Dny
8
8
4
4
Hodiny
0
0
7
7
Minuty
1
1
3
3
Sekundy
4
4
2
2
VÝSLEDKY ZZT 2017 naleznete na www.sport-base.cz
Můžete si zde také stáhnout i diplom s dosaženým časem.